Home O autorze

 

Kalendarium życia i twórczości Wincentego Fabera

 

 • 1936 urodziny poety w Bielsku-Białej. Wincenty Faber przychodzi na świat jako czwarte dziecko Jadwigi i Stanisława Faberów. Jego matka jest z wykształcenia nauczycielką, ojciec odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą.
 • 1953 ukończenie liceum ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego Bielsku-Białej. Wincenty Faber ma już na koncie pierwsze próby wierszopisarskie.
 • 1953 rozpoczęcie studiów na Wydziale Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 1957 udział w założeniu Międzyuczelnianego Klubu Literackiego z siedzibą w kawiarni „Żaczek” II Domu Studenckiego, od której wywodzi sięmiano późniejszej grupy poetyckiej. Wincenty Faber intensywnie angażuje się w życie kulturalne studenckiego środowiska Krakowa, oprócz poezji zaczyna interesować się piosenką i teatrem studenckim.
 • 1958 druk pierwszego wiersza na łamach czasopisma „Na przełaj”. Początek bogatej współpracy z licznymi czasopismami kulturalno-społecznymi dla dorosłych i dla dzieci.
 • 1958 Rozpoczęcie drugiego, nigdy niedokończonego fakultetu z socjologii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ.
 • 1959 „Prawdziwy” debiut poetycki na łamach „Życia Literackiego”.
 • 1960 Ukończenie studiów na Wydziale Filologii Słowiańskiej UJ.
 • 1961 Kierownictwo literackie Teatrzyku Piosenki UJ, który zdobywa rozpoznanie na krakowskiej i ogólnokrajowej scenie studenckiej. Z Teatrzykiem, założonym wspólnie z Leszkiem. A. Moczulskim, związani byli m.in.: Hanna Podkanowicz, Nina Repetowska, Leszek Długosz, Leszek Piskorz, Andrzej Ziętarski, i Andrzej Zarycki.
  Powstają dziesiątki piosenek Wincentego Fabera, które z czasem zdobywają szersze rozpoznanie.
 • 1961 publikacja wiersza „Łakoma koza w "Płomyczku" - jednym z ówczesnych wysokonakładowych czasopism dla dzieci. Symboliczny początek bogatej twórczości dla młodszych czytelników.
 • 1962 Nakładem Wydawnictwa Literackiego ukazuje się „Próba porównania" - poczwórny debiut książkowy Wincentego Fabera, Beaty Szymańskiej, Leszka A. Moczulskiego i Mieczysława Czumy.
 • 1964 kolejny tomik poetycki "Otwieranie liści" (Iskry).
  Kariera przeboju „Jaki śmieszny jesteś pod oknem” do muzyki Zygmunta Koniecznego, który spopularyzowała przez Ewę Demarczyk.
  Kontynuacja zainteresowań teatrem studenckim w ramach Teatrzyku Piosenki Sowizdrzał, z którym współpracowali m.in.: Leszek Aleksander Moczulski, Paweł Bieńkowski, Leszek Długosz, Marek Pacuła, Seweryn Wisłocki, Wiesław Kolarz, Henryk Cyganik, Tadeusz Peszek, Andrzej Piasecki i Andrzej Zieliński.
  Piosenka „Tatar” do muzyki Romana Kowala zostaje wybrana Studencką Piosenką Miesiąca.
 • 1965 ślub z Hanną Kossowską - wielokrotnie sławioną w wierszach „Hanią”. Wincenty Faber staje się fanatycznym entuzjastą życia rodzinnego.
 • Piosenka „Pożyczona dziewczyna” do muzyki Mariusza Niweleta zdobywa II nagrodę w Konkursie Studenckiej Piosenki Miesiąca, a „Kowboj Iwan”, do muzyki Andrzeja Zarzyckiego, nagrodę publiczności.
 • 1966 - urodziny córki Miry.
 • 1967 Rozpoczęcie pracy w „Tygodniku Wieści”, z którym Wincenty Faber pozostaje związany do końca życia.
 • 1968 wydanie tomiku „Rzeczowniki" (WL).
 • 1968 „Szyszki” (Ruch) - pierwszy tomik dla dzieci Wincentego Fabera.
 • Ukazuje się „Balią przez hadwao” (PWM) pod redakcją Wincentego Fabera - jedna z pierwszych antologii piosenki teatrzyków studenckich.
 • 1971 Krakowski Teatr Groteska realizuje sztukę Wincentego Fabera „Niemechaniczny koń” w reżyserii Tadeusza Walczaka, która w następnym roku, zdobywa I Nagrodę w Telewizyjnym Festiwalu Widowisk Lalkowych
 • 1974 Nagranie przez Marek Grechutę „Wędrówki” do słów Wincentego Fabera.
 • 1974 Tomik poetycki „Przyjmowanie” (WL).
 • 1975 Publikacja książek dla młodszych czytelników „Skaczące lato”(WL), „Dwa kotki” (PWM), „Wyścigi”(PZM) „Ogłoszenie” (PZM).
 • 1977 Ukazują się „Dwie bajki”(COK)
 • 1977 Tom poetyki „W cieniu ognia" (WL).
 • 1978 Nagroda im. Andrzeja Bursy za tom "W cieniu ognia”.
 • 1979 Kolejne książki dla dzieci: „Makówka i wiatr"(KAW), "Wędrówka"(KAW), "Słodka przygoda piratów"(KAW), ”Słoneczni żeglarze"(WL).
 • 1979 Nagroda Towarzystwa Beskidzkiego za całokształt twórczości dla dzieci.
 • 1980 Śmierć poety po kilkuletnich zmaganiach z chorobą nowotworową. Wincenty Faber umiera w Krakowie w wieku 43 lat.
 • 1981- ukazuje się „Kolorowy śnieg"(NK) - kolejny tomik dla dzieci.
 • 1982 Publikacja tomu poezji „Jakiekolwiek zdarzenie" (WL).
 • 1986 Nakładem Wydawnictwa Literackiego ukazuje się wybór wierszy Wincentego Fabera - „Zawsze” - w opracowaniu Adama Włodka.
 • 1988 wznowienie „Skaczącego Lata”.